top of page

En bro til integration og samhørighed

Nytilkomne danskere står ofte over for en række udfordringer, når de forsøger at etablere sig i Danmark.  Vi erkender det presserende behov for at skabe et inkluderende og støttende miljø, hvor nytilkomne kan trives, bidrage og blive en aktiv del af samfundet

Under indsatsen for nytilkomne danskere, tilbyder vi mentorprogrammer og kontaktpersonsordninger med særligt fokus på trivsel og mental sundhed, samt støtten til at forstå og kunne begå sig i det danske samfund.

Mentorordning for nytilkomne unge og voksne

​Her tilbyder vi:

  1. Støtte, rådgivning og deling af kulturel og offentlig viden.

  2. Integration samt personlig udvikling og relationsdannelser

  3. Vejledning og afklaring i offentlige tjenester, herunder lov, regler og brugen af IT.

  4. Støtte i uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

  5. Etablering af praktik-, del- og/eller fastansættelser - gennem UOP's eget netværk.

Mentorordninger for personer med flugtbaggrund

​Her tilbyder vi:

  1. Trivselsdialoger med fokus på mental sundhed.

  2. Støtte i kulturel forståelse med fokus på sproglige og sociale udfordringer.

  3. Støtte til selvstændighed og håndtering af hverdagen.

  4. Netværksopbygning ved at introducere dem til lokale og faglige ressourcepersoner.

  5. Løbende opfølgning og sparring.

Kontakt os:

Tak for din henvendelse!

bottom of page