top of page

Vores støttekontaktpersonsordninger er en særlig tjeneste, der sikrer, at udsatte børn og unge aldrig føler sig alene i de udfordringer de møder 

Kontaktpersonsordning

  1. Formen på kontaktpersonordningen afhænger af barnet eller den unges behov for støtte.

  2. Hver ung får tilknyttet en fast og tillidsvækkende støttekontaktperson med udgangspunkt i barnets behov. 

  3. Motivation, uddannelses- og jobstøtte, 

Vi arbejder ud fra §52 Serviceloven

  1. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. 

  2. Løsningorienteret behandling af barnets eller den unges problemer

  3. Formidling af praktik eller jobtilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. 

24/7 ordninger - Vi står altid ved deres side

  1.  Akut støtte: Vi står til øjeblikkelig rådighed.

  2. Lyttende ører: Vores støttekontaktperson er her for at lytte, forstå og støtte i svære tider.

  3. Tryghed, rådgivning og støtte: i alle døgnets timer.

Kontakt os:

Tak for din henvendelse!

bottom of page